Не го пропускайте!

No posts found!

Новини УЖВ

За Украинската Женска Гвардия

УКРАИНСКА ЖЕНСКА ГВАРДИЯ

За Украинската женска гвардия Украинската женска гвардия (УЖГ) е създадена от адвокат Олена Билецка в началото на руско-украинската война и е регистрирана от Министерството на правосъдието като неправителствена организация през октомври 2014 г. под №124/02 Основната цел и задачи на УЖГ са създаването на мрежа от женско движение за съпротива За осъществяването на тази задача, от 2014 г. УЖГ провежда обучение и тренинги за жени, за да могат те да се обединят в кризисни ситуации, да знаят какво да правят, да оцелеят и по възможност да дадат отпор на врага. Основните принципи на УЖГ: Доверие, Сигурност, Сътрудничество, Солидарност, Гаранция

Ако искате да подкрепите нас и нашата женска мрежа за съпротива, можете да ни окажете финансова помощ или да ни подкрепите по друг начин, като се свържете с Украинската женска гвардия

Подкрепете мрежата на движението за съпротива на жените

Ако искате да подкрепите нас и нашата женска мрежа за съпротива, можете да ни окажете финансова помощ или да ни подкрепите по друг начин, като се свържете с Украинската женска гвардия

Donate